Pic d’Anthisnes

EXPO

ONE en Galerie OMS Pradhan nodigen u uit voor een kijkmoment van Pic d’Anthisnes op zondag 29 mei van 16h tot 20h in aanwezigheid van de kunstenaars.

Dit voorjaar brengen we het werk van het Duitse kunstenaarsduo Schälling|Enderle die wonen en werken in Luik.

De titel van de tentoonstelling, Pic d´Anthisnes, verwijst naar een Ardens dorp dat de kunstenaars frequent bezoeken om er in de omgeving te werken in de steengroeves. Op deze locatie extraheren zij de natuursteen dat het basismateriaal vormt voor hun sculpturen. Hun artistieke praktijk en visie steunt op een brede waaier van Oosterse tradities en filosofieën die dialogeren met natuurwetenschappelijke theorieën zoals de kwantummechancia dat stelt dat elke eenheid, zelfs deze van de kleinste atoom, een geheel eigen informatiesysteem bevat waarmee deze interageren met de directe omgeving. In het sculpturaal werk van Schälling|Enderle ligt de focus op steen als drager van informatie en energie. Deze tentoonstelling is opgevat als enerzijds een document dat zich aan de toeschouwer ontvouwt en anderzijds de zoektocht naar de relatie tussen sculptuur en de ruimte.

Recent is ook hun werk, naast dit van Joseph Beuys, Ai Wei Wei en Richard Long te zien in Berlijn.

We vermelden ook zeer graag de FINISSAGE van deze tentoonstelling, die doorgaat op ZONDAG 19 JUNI 2016. Die dag is de expo ook te bezoeken in het kader van Gent Matinee (11h – 18h) waar we reeds enkele keren hebben aan deelgenomen. We hopen u talrijk te mogen begroeten!

GEEN BEVESTIGINGEN NODIG VOOR UW BEZOEKEN op deze twee data.

Kurt en Co @ Brugsevaart 60 – 9030 Mariakerke

Event Details

DATE : 19/06/2016 - 11:00 to 18:00

TYPE : Exhibition