Fotography in dialoogue

“Fotography in dialoogue”

brengt u een selectie uit het werk van enkele hedendaagse kunstfotografen. In deze eerste fase van de tentoonstelling (22/11/2014 – 06/01/2015) zijn volgende artiesten geselecteerd die ik op mijn pad heb ontmoet (of hun werk eerst heb mogen ontdekken): Isabel Devos, Sine Van Menxel, Lieven Lefere en Ben Van Den Berghe. Er worden ook enkele fotografische werken van andere kunstenaars getoond uit private collectie. Dit heeft als doel om een bredere inkijk te geven op de verschillende techniciteiten, de andere benaderingen vanuit het gevoel van de kunstenaar en enkele verschillende afwerkingen of presentaties worden hierdoor belicht. Ik zie het als een dialog, zoals de titel reeds aangeeft. Of als dans zelfs, een samenvloeiend en ook contrasterend geheel van kunstwerken waar we even kunnen bij stilstaan. Vanaf een nader te bepalen datum in januari 2015 zal er nog een aantal nieuwe werken worden getoond van andere artiesten. Dan worden de werken uit private collective weg genomen. Daar gaat de dans verder… de dialoog en de passen zullen dan weer anders zijn. Laat u alvast verleiden…

We hopen u te mogen ontvangen op één van volgende evenementen:
22/11/14 (Opening)
28/12/14 (Kijkmoment)
17/01/15 (Kijkmoment)
24/01/15 (Openingen 2de luik van de expo)

Event Details

DATE : 22/11/2014 - 17:00 28/12/2014 - 17:00 17/01/2015 - 17:00 24/01/2015 - 17:00

TYPE : Event